Klanten beoordelen ons met een 9.1

Stephen Covey en DISC: een krachtige combinatie

Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van Stephen Covey of de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. In combinatie met DISC, kunnen deze eigenschappen waardevolle inzichten geven in zowel persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en ontwikkeling in jouw persoonlijke leiderschap. In deze blog gaan we dieper in op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en de krachtige combinatie met DISC.

Stephen Covey (1933-2012) was een bekende Amerikaanse auteur en spreker, vooral bekend van zijn bestseller ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’. In dit boek deelde hij praktische principes voor succes in het leven en werk. Covey benadrukte zaken als proactief zijn, doelen stellen en effectieve communicatie. Zijn ideeën hebben een blijvende invloed op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap en wordt daarom ook nog vaak gebruikt.

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

Eigenschap 1: Wees proactief
Covey moedigt aan tot proactief gedrag. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes en acties.

Eigenschap 2: Begin met het eind in gedachten
Covey benadrukt het belang van een duidelijke visie voor de toekomst. Ontwikkel een heldere visie voor jezelf en stel daarbij duidelijke doelen.

Eigenschap 3: Belangrijke dingen eerst
De derde eigenschap van Covey gaat over het prioriteren van belangrijke taken. Prioriteer taken op basis van urgentie en belangrijkheid.

Eigenschap 4: Denk win-win
Covey pleit voor het zoeken naar oplossingen die voor alle partijen voordelen opleveren. Zoek naar de gemeenschappelijke grond en streef naar samenwerking.

Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Covey benadrukt empathisch luisteren en begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden. Luister actief en stel vragen voordat je je eigen standpunt naar voren brengt.

Eigenschap 6: Synergie
Covey moedigt aan tot samenwerking en synergie. Werk samen en creëer meerwaarde door verschillende perspectieven te combineren.

Eigenschap 7: Houd de zaag scherp
Stephen Covey benadrukt het belang van zelfzorg, groei en vernieuwing, zowel op persoonlijk als professioneel gebied, om effectief te blijven. Zorg voor je fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn.

De combinatie tussen Stephen Covey en DISC

De kracht van de combinatie van Stephen Covey’s zeven eigenschappen en het DISC model ligt in het feit dat ze elkaar aanvullen. Terwijl Covey’s model zich richt op persoonlijke groei en leiderschap, biedt DISC inzicht in hoe mensen zich gedragen en communiceren. Door de modellen te combineren, kunnen teams beter begrijpen hoe ze effectiever kunnen samenwerken en leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen.

Kwaliteit: Leiderschap en proactiviteit. De dominante gedragsstijl kan de rol van initiator op zich nemen, waardoor het team wordt gestimuleerd om doelen te bereiken. Dit past bij eigenschap 1 (wees proactief) van Covey. Maar ook eigenschap 2 (begin met het eind in gedachten) kan aansluiten bij de kwaliteiten van de rode gedragsstijl. De doelgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn namelijk ook kenmerken van de rode gedragsstijl.
Ontwikkelpunt: Werk aan het verbeteren van luistervaardigheden en het vermogen om de input van andere teamleden te waarderen. Dit sluit aan bij eigenschap 5 van Covey, waarin empathisch luisteren wordt benadrukt. Dominante individuen kunnen effectievere teamspelers worden door meer ruimte te geven aan de ideeën en suggesties van anderen.

Kwaliteit: Inspiratie en teambuilding. Mensen met de gele gedragsstijl kunnen het team positief beïnvloeden en een motiverende kracht zijn, waardoor een gezonde teamcultuur ontstaat. Dit sluit bijvoorbeeld mooi aan met eigenschap 6 (synergie) van Stephen Covey.
Ontwikkelpunt: Werk aan het stellen van duidelijke doelen en het ontwikkelen van een strategische visie. Covey’s tweede eigenschap (begin met het einde voor ogen), kan teamleden met de gele gedragsstijl helpen bij het definiëren van meetbare doelstellingen en het bepalen van langetermijnrichtingen.

Kwaliteit: Teamcohesie en betrouwbaarheid. Teamleden de groene gedragsstijl dragen bij aan een positieve teamcultuur door het creëren van een harmonieuze omgeving en het handhaven van consistentie. Eigenschap 5 (eerst begrijpen, dan begrepen worden) is dan ook echt een kwaliteit van de groene gedragsstijl.
Ontwikkelpunt: Wees assertiever bij het delen van ideeën en meningen. Eigenschap 1 van Stephen Covey (wees proactief), kan de groene gedragsstijl helpen om hun stem te laten horen en actiever bij te dragen aan teamdiscussies.

Kwaliteit: Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De blauwe gedragsstijl draagt bij aan de kwaliteit van het werk en kunnen fungeren als de ‘kwaliteitsbewakers’ van het team. Ze vaak gericht op structuur, planning en het naleven van regels, waardoor ze geneigd zijn om doelen te stellen en zich te richten op het eindresultaat. Eigenschap 2 (begin met het einde voor ogen) past dan ook echt bij de blauwe gedragsstijl.
Ontwikkelpunt: Een ontwikkelpunt voor mensen met de conformistische gedragsstijl in relatie tot Covey’s eigenschappen is de vijfde eigenschap (probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden). Omdat mensen met een blauwe DISC stijl zich soms sterk richten op naleving van regels en procedures, kunnen ze de neiging hebben om te focussen op hun eigen standpunt in plaats van echt te luisteren naar anderen. Deze eigenschap daagt ze uit om empathie en begrip te tonen voor de standpunten van anderen voordat ze hun eigen perspectief delen.

Een ander voorbeeld van hoe deze modellen samenwerken, is bijvoorbeeld door het toepassen van de eigenschap 5: ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’ uit het Covey model. Dit houdt in dat teamleden actief luisteren voordat ze hun eigen standpunt naar voren brengen. Met behulp van het DISC-model kunnen teamleden hun communicatie aanpassen aan de verschillende gedragsstijlen in het team. Dit leidt tot betere gesprekken en een dieper begrip tussen teamleden.

Aan de slag met Stephen Covey en DISC

Hoe kun je de twee modellen combineren? We hebben hieronder een werkvorm voor je uitgeschreven! Deze werkvorm richt zich op het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit door feedback en zelfreflectie te bevorderen.

1. Vraag elk teamlid individueel de eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen etc. op te schrijven op basis van de persoonlijke DISC stijl en Covey’s zeven eigenschappen. Vraag hen om specifieke voorbeelden van situaties waarin ze deze principes hebben toegepast.
2. Organiseer feedbacksessies in kleine groepen, waarin teamleden elkaars zelfbeoordelingen bespreken en aanvullende feedback geven.
3. Schrijf de feedback en het zelfinzicht op een groot whiteboard of een flip-over en bespreek de bevindingen als groep. Wat waren de overeenkomsten en verschillen in hoe teamleden Covey’s eigenschappen toepassen en hoe ze communiceren op basis van hun DISC stijl?
4. Bespreek concrete actiepunten en doelen voor persoonlijke ontwikkeling op basis van de feedback en inzichten. Laat elk teamlid een actieplan opstellen voor het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit.

Door deze werkvorm in te zetten, vergroot je bewustwording op groei in persoonlijk leiderschap in combinatie met de mogelijkheden die elk teamlid heeft vanuit het eigen DISC profiel.

DISC toepassen op persoonlijke ontwikkeling

Er zijn veel andere manieren om DISC toe te passen op persoonlijke ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het Kernkwadrant van Daniel Ofman. Dit is een erg populair model vanwege zijn eenvoud. Met een DISC analyse krijg je meer inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen. Deze kun je gebruiken bij het invullen van het kernkwadrant. Wij hebben een canvas ontwikkeld die je direct kunt downloaden, zo kun je meteen aan de slag!

Een andere manier hoe je DISC kunt inzetten is door een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) te maken.
Door DISC toe te passen, kun je je persoonlijke ontwikkelplan gerichter vormgeven op basis van de specifieke vaardigheden die relevant zijn voor jouw gedragsstijl. Hierdoor neemt de kans aanzienlijk toe dat je daadwerkelijk je doelen bereikt. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait!