Klanten beoordelen ons met een 9.1

DISC trainingen

DISC trainer worden? Bekijk waarvoor je DISC allemaal kunt inzetten.

Ben je trainer en gecertificeerd voor DISC? Dan weet je vast al hoeveel de DISC gedragsanalyse kan helpen bij het geven van trainingen. Toch merken we dat trainers de vertaalslag van de inhoud naar de praktijk soms lastig vinden. En dat is zonde, want het kan de deelnemers op vele fronten helpen.

Lees hieronder meer over de inzetbaarheid en het nut van de DISC gedragsanalyse voor trainers.
Ga snel naar:

Bewustwording van gedrag en zelfinzicht

Door het inzetten van de analyse kan je op een eenvoudige wijze deelnemers bewustmaken van het gedrag dat zij tonen. Het gaat namelijk eerst om bewustwording en zelfinzicht. Van daaruit kan er vervolgens gekeken worden hoe je effectiever kunt zijn door je gedragsstijl aan te passen aan de ander. De tools van DISC Boulevard kunnen jou als trainer helpen meer impact met jouw trainingsprogramma’s te bereiken.

DISC analyses en de meerwaarde voor trainers

Bij welke training kan de DISC dan het beste ingezet worden? Eigenlijk bij heel veel verschillende programma’s. Hieronder vind je een overzicht op welke wijze de DISC analyse van meerwaarde kan zijn bij jouw trainingen:

Verkooptraining met DISC

Ook wel commerciële of salestrainingen genoemd. Bij deze training leer je de deelnemers op welke wijze zij de behoefte van klanten in kaart kunnen brengen en daarop in te spelen. Wat kan de DISC analyse hierin betekenen? Door inzicht te krijgen in de verschillende DISC gedragsstijlen, kan je leren deze bij je klant te herkennen en hier vervolgens op in te spelen. Door op de DISC stijl van de klant aan te sluiten, ontstaat er een klik en een gunfactor.

Voor soepelere verkoopgesprekken

In een verkooptraining kan de DISC analyse dan ook goed als uitgangspunt genomen worden. Als deelnemers zelf de analyse invullen, krijgen ze inzicht in hun voorkeuren, sterke punten en  aandachtspunten. Mensen kunnen op deze manier gericht getraind worden op onderdelen die zij lastig vinden in de sales. Aansluiten op andere stijlen en leren met je eigen valkuilen om te gaan, kan deelnemers helpen in het verkoopgesprek.

Training teambuilding en samenwerken

Bij trainingen gericht op het verbeteren van de samenwerking, gaat het meestal om het verbeteren van de onderlinge sfeer, de communicatie en de samenwerking als geheel. Vaak draait het bij deze trainingen om inzicht krijgen in ieders kwaliteiten en valkuilen, feedback leren geven en ontvangen, op een effectieve manier leren communiceren en duidelijke werkafspraken leren maken. Wat kan een DISC analyse hierin betekenen?

Zorg voor betere samenwerking door verdieping

Het inzetten van de DISC gedragsanalyse kan je als trainer helpen om de training meer diepgang te geven. Deelnemers krijgen zelf en van elkaar inzicht in hun basis- en responsgedrag. Hoe komen ze op anderen over, welk gedrag laten ze in de werkomgeving zien? Door gebruik te maken van een teamprofiel, maak je inzichtelijk welke stijlen er wel en misschien juist niet aanwezig zijn in het team. Je kan kijken welke stijl van nature het beste past bij het behalen van de teamdoelstellingen. Je krijgt inzicht in waar iemand juist wel of geen energie van krijgt. Door de kwaliteiten van de teamleden te benutten, wordt het gemakkelijker om doelen van het team te realiseren.

Interactieve DISC training met de kenmerkenkaart van DISC Boulevard

Feedback leren geven

Waar werknemers elkaar nog wel durven aan te spreken op de (veilige) inhoud, wordt het vaak een stuk lastiger om anderen aan te spreken op hun gedrag. Geen feedback geven kan op termijn de samenwerking en de onderlinge sfeer negatief beïnvloeden. Zo kunnen irritaties, teleurstellingen of verkeerde verwachtingen ontstaan. Feedback is dan ook een voorwaarde voor een goede en langdurige samenwerking.

Constructieve feedback geven

Tijdens een feedbacktraining leer je elkaar op een constructieve wijze aanspreken. Met behulp van de DISC gedragsanalyse krijgen deelnemers inzicht in hoe zij kunnen overkomen op anderen. Waar liggen iemands eigen voorkeuren en hoe wordt dat ontvangen door de ander. Vanuit daar kunnen er handvatten worden aangereikt om te leren je feedback beter aan te sluiten op de ander. Op deze wijze leer je jouw boodschap op een constructieve manier over te brengen, wat de onderlinge samenwerking en uiteindelijk productiviteit ten goede komt.

Training leidinggeven

Je kan nog zo goed zijn in je werk, maar leidinggeven aan mensen vergt een hele andere vaardigheid. Het volstaat vaak niet met alleen kennis overbrengen en verwachten dat alles goed komt. Bij een training leidinggeven wordt er gekeken op welke wijze jij je mensen het beste kan aansturen. Dit kan voor een startende leidinggevende weer anders zijn dan voor een meer ervaren manager. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken aan wie er leiding gegeven wordt. Op operationeel niveau zal wellicht meer sturing nodig zijn dan wanneer je te maken hebt met professionals op tactisch niveau.

Herken gedragsstijlen en speel daarop in

Wat kan DISC daarin betekenen? Allereerst kan je door de DISC analyse zelf inzicht krijgen in jouw manier van leidinggeven. Op welke wijze zal jij waarschijnlijk je mensen proberen aan te zetten om hun werk te doen? Daarnaast leer je de gedragsstijlen van anderen herkennen en daar op een effectieve wijze op in te spelen en de verbinding te vinden. Naast het vinden van individuele aansluiting kan je met behulp van een DISC analyse ook een teamweb samenstellen. Hierin zie je in een oogopslag welke gedragsstijlen wel of eventueel niet, of te weinig, aanwezig zijn in een team.

Overige DISC trainingen

Hierboven zijn een aantal veel voorkomende trainingen beschreven waarbij het inzetten van de DISC analyse van grote meerwaarde kan zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Uiteraard zijn er veel meer trainingen te bedenken waarbij het DISC model een effectieve bijdrage kan leren. Denk bijvoorbeeld aan: klachtentraining, teambuilding, netwerken, onderhandelen, timemanagement etc.

Stappen maken

In al deze trainingen kan een DISC gedragsanalyse helpen bij het helder krijgen waar je voorkeuren liggen qua gedrag. Vanuit dat inzicht kunnen nieuwe stappen gezet worden. Wat is jouw voorkeursstijl en waar ligt de behoefte van degene die tegenover je zit. Door te leren aan te sluiten op de stijl van de ander, zal je op vele fronten aan impact winnen.

Heb je vragen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.