Klanten beoordelen ons met een 9.1

De 8 DISC teamrollen

Met het DISC model krijg je inzicht in het waarneembare gedrag. Het geeft aan hoe je doet of overkomt, niet wie je bent. Dit wordt gemeten aan de hand van 4 verschillende gedragsstijlen: dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme. Op basis van de DISC scores word je geplot in het teamwiel. Hierbij worden alleen de gedragsstijlen meegenomen die boven de middellijn (>50%) uitkomen.

Welke DISC teamrollen zijn er?

Het teamwiel is verdeeld in 8 verschillende teamrollen: initiator, aanvoerder, motivator, promotor, verbinder, ondersteuner, coördinator en analyticus.

Elke teamrol heeft net als de DISC gedragsstijlen verschillende kenmerken, kwaliteiten en valkuilen. In de teamanalyse vind je hier een uitgebreide omschrijving van. Hieronder geven we je vast inzicht in één van de kenmerken per DISC teamrol.

DISC Teamwiel met teamrollen

Kenmerken van de DISC teamrollen

Initiator: Is alert op onnodige kosten.
Aanvoerder: Gaat 100% voor het behalen van doelen.
Motivator: Reageert assertief op uitdagingen.
Promotor: Weet collega’s makkelijk te overtuigen en enthousiast te krijgen.
Verbinder: Biedt een luisterend oor.
Ondersteuner: Is bescheiden over eigen werk.
Coördinator: Beschikt over een goede zelfdiscipline.
Analyticus: Kunnen situaties zowel rationeel en intuïtief benaderen.

Basis- en responsstijl

Zowel de basisstijl als de responsstijl worden geplot in het teamwiel. De basisstijl geeft je onbewuste gedrag aan. Het gedrag waarover je niet bewust nadenkt. Dit is het gedrag dat je vertoont als je jezelf bent: wanneer je ontspannen bent, maar ook wanneer je onder druk staat.
De responsstijl geeft het gedrag weer waarvan je denkt dat het gewenst is, bijvoorbeeld op de werkvloer, ook wel het bewuste gedrag genoemd.

DISC teamrapport

In het rapport vind je uitleg over de 8 verschillende DISC teamrollen. Het is de bedoeling om samen inzicht in de kwaliteiten en valkuilen te krijgen, zowel individueel en als van het team. Daarnaast krijg je inzicht in de verdeling van het team over de verschillende DISC stijlen en de teamrollen. Het teamrapport is een interactief werkboek waar je met het team mee aan de slag kunt. Je vindt hierin bijvoorbeeld verschillende templates en een actieplan.

Blogs over teamontwikkeling