Leverancier van DISC analyses

Wat is DISC?

DISC is een praktisch model dat inzicht geeft in ons zichtbare gedrag. Het geeft weer hoe iemand overkomt in communicatie met zijn of haar omgeving. Een DISC analyse meet hoe een persoon anderen beïnvloedt, reageert op veranderingen en omgaat met problemen, uitdagingen, regels en procedures. Deze eigenschappen worden weergeven in een score op het DISC model:

 • D van Dominant
 • I van Invloed
 • S van Stabiliteit
 • C van Conformisme

DISC geeft aan hoe je doet, niet wie bent. Het gaat om het gedrag dat we aan anderen laten zien. Je scoort ook niet op maar één van de DISC stijlen: alle stijlen zijn in meer of mindere mate aanwezig bij iemand en zeggen iets over zijn of haar gedrag. DISC is ook niet goed of fout. Sommige gedragsstijlen zijn in bepaalde situaties effectiever dan andere, waardoor inzicht in dit gedrag je effectiviteit kan verhogen.

De geschiedenis van DISC

De DISC gedragsanalyse is ontstaan uit een lange geschiedenis van het toekennen van persoonskenmerken.

Temperamenten van Hippocrates

Het classificeren van menselijk gedrag is niet nieuw. Al in 400 voor Christus was het de basis van de westerse geneeskunde. Hippocrates van Kos, die zich bezighield met het observeren en verklaren van menselijk gedrag, identificeerde 4 temperamenten:

 • Cholerisch: snel driftig, opvliegend
 • Sanguinisch: vurig, energiek
 • Flegmatisch: kalm, rustig
 • Melancholisch: zwaarmoedig en ernstig

Psychologische typen van Jung

Een modernere aanpak werd in het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld toen Dr. Carl Gustav Jung menselijk gedrag waarnam vanuit de 4 psychologische functies denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij voegde later de tweedeling introvert-extravert toe. Introverte mensen richten hun energie op hun binnenwereld, extraverte mensen richten hun energie vooral op de buitenwereld.

Kwadranten van Marston

Uiteindelijk is het de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston geweest die eind jaren ‘20 van de vorige eeuw de grondlegger was voor wat DISC nu is.

Marston observeerde de gedragingen van mensen vanuit de volgende assen:

 • De as vijandige of antagonistische omgeving / goedgezinde omgeving
 • De as passief reagerend / actief reagerend

Binnen deze 2 assen zijn 4 kwadranten zichtbaar. Elk kwadrant is door Marston vernoemd naar de overheersende doelgerichtheid: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. De beginletters van de kwadranten vormen samen de naam van het DISC model.

Hedendaags DISC model

In de huidige toepassingen van het DISC model wordt de as vijandige omgeving / goedgezinde omgeving vervangen door een as met taakgericht / mensgericht, zodat de kwadranten beter toepasbaar zijn in het bedrijfsleven.

Wat is een DISC analyse?

Is het nu DISC test of DISC analyse? Deze persoonsanalyse wordt vaak ten onrechte een DISC test genoemd. Dit betekent dat iemand zou kunnen slagen of zakken en dat is niet mogelijk. Daarom spreken wij ook liever van een DISC analyse, waarmee je een uitgebalanceerde uitslag van de scores op elke DISC stijl krijgt. Iedereen heeft elke DISC stijl in meer of mindere mate in zich. Met een DISC analyse wordt een rapportage gerealiseerd met daarin de hoogte van de DISC scores en in hoeverre bepaald gedrag waarneembaar is voor anderen in de omgeving van die persoon.

Met een DISC analyse krijgt iemand meer kennis over zijn of haar gedragsstijlen en hoe deze overkomen op anderen. Ook wordt weergegeven welke sterke kanten deze score met zich meebrengt en tevens welke mogelijke ontwikkelpunten deze persoon heeft. Verder tref je in een DISC analyse inzichten waarmee je je eigen effectiviteit kunt vergroten.

Waarvoor is DISC te gebruiken?

DISC is een methode waarmee je inzicht krijgt in het waarneembare gedrag van een persoon in zijn of haar omgeving. Ieder mens laat elk van de 4 DISC stijlen in meer of mindere mate zien. Met een DISC gedragsanalyse breng je de scores van een persoon op elk van de 4 DISC stijlen in beeld.

De toepassingen van een DISC analyse zijn legio. DISC is vooral bekend om de volgende toepassingen:

 • Communicatie binnen teams in beeld brengen
 • Inzicht krijgen in de DISC stijlen van een persoon
 • Verbeteren van de onderlinge samenwerking vanuit DISC
 • Creëren van een gemeenschappelijke taal of cultuur vanuit DISC
 • Teamontwikkeling vanuit DISC
 • Teambuilding vanuit DISC
 • Verbinding creëren met anderen vanuit DISC
 • Een klik opbouwen in gesprekken
 • Vergroten van wederzijds begrip vanuit DISC
 • Beter leren verkopen door DISC
 • Bewustwording van hoe iemand overkomt op anderen
 • Beter leren communiceren met anderen vanuit DISC
 • Effectiever feedback geven vanuit DISC
 • Gedrag van een sollicitant in beeld brengen
 • Samenstellen van complementaire teams vanuit DISC
 • Bewustwording bij loopbaanbegeleiding vanuit DISC
 • Individuele coaching vanuit DISC
 • Teamcoaching vanuit DISC
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Oplossen van conflicten door meer begrip vanuit DISC
 • Meer evenwicht in teams vanuit DISC
 • Werving en selectie of recruitment vanuit DISC
 • Effectiever leidinggeven aan medewerkers

Waarvoor kun je DISC beter niet inzetten?

De uitslag van een DISC analyse omvat niet een eeuwige waarheid. Het gedrag dat iemand in zijn of haar werkomgeving laat zien kan veranderen. Dit is met name zichtbaar als de betreffende persoon ervan overtuigd is dat de werkomgeving ander gedrag vraagt. Aan de mate waarin de persoon zich kan en wil aanpassen zitten grenzen. Hoe groter de aanpassing ten opzichte van de basisgedragsstijl, hoe meer moeite en energie dat deze persoon kost.

De basisgedragsstijl, dus het onbewuste gedrag van een persoon, kan ook veranderen in de loop van de jaren. Dit is afhankelijk van wat iemand meemaakt in zijn of haar leven. Ook een volgende levensfase waarin iemand komt kan gevolgen hebben voor het gedrag dat iemand laat zien. Wel mag vermeld worden dat een totaal tegenovergesteld profiel zeer onwaarschijnlijk is.

DISC als ondersteunend middel

Een DISC analyse kun je wat ons betreft het beste inzetten als ondersteunend middel en niet als losstaand instrument om vergaande keuzes te maken. Het selecteren van sollicitanten enkel gebaseerd op een DISC analyse is geen geschikte toepassing.

Wel is het waardevol om naast harde criteria als opleiding en werkervaring en het doen van een referentiecheck, een DISC analyse in te zetten. Zo kun je gericht toetsen welk voorkeursgedrag iemand laat zien en kijken in hoeverre dit effectief zal zijn in de functie.

Wat meet een DISC analyse?

Waaraan herken je de DISC stijlen in de praktijk? Daarvoor is het goed om eerst te weten wat precies gemeten wordt bij elke DISC stijl in de gedragsanalyse en of je hoog of laag scoort op een stijl.

Wat meet de D-stijl?

Bij de D-stijl wordt gemeten hoe iemand reageert op problemen en uitdagingen. Een D lost problemen graag op en gaat uitdagingen aan. Hoe hoger de D, hoe assertiever, hoe doelgerichter en hoe groter de neiging om de omgeving te willen beheersen. Hoe lager de D, hoe meegaander een persoon is. Een lage D is wat meegaander en relaxter en zal niet overal zijn of haar stempel op willen drukken.

Wat meet de I-stijl?

Bij de I-stijl wordt gemeten hoe iemand anderen beïnvloedt en overtuigt van zijn of haar zienswijze of ideeën. Hoe hoger de I, hoe meer iemand anderen zal beïnvloeden door verbale en non-verbale overtuigingskracht. Hoe hoger de I, hoe groter ook het vertrouwen in anderen. Een lage I zal zijn ideeën niet verkopen, maar meer feitelijk presenteren zonder poespas. Hoe lager de I, hoe sceptischer en minder snel een ander in vertrouwen genomen zal worden.

Wat meet de S-stijl?

Bij de S-stijl wordt gemeten hoe iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen. Hoe hoger de S, hoe minder flexibiliteit er bij deze persoon is om zich aan te passen aan veranderingen en hoe lager het werktempo van deze persoon is. Een lage S heeft een hoog tempo en past zich sneller aan bij veranderingen.

Wat meet de C-stijl?

Bij de C-stijl wordt gemeten in hoeverre iemand zich conformeert aan regels en richtlijnen die opgesteld zijn door anderen. Iemand die hoog scoort op de C-stijl volgt de vastgestelde regels en procedures en neemt weinig risico’s. Hoe lager de C-stijl, hoe meer iemand geneigd is buiten de kaders te treden, autonoom te handelen en bestaande regels ter discussie te stellen.

Waarom DISC-kleuren?

De combinatie van de 4 letters DISC is redelijk makkelijk te onthouden voor veel mensen, nadat ze iets meer over de betekenis achter elke letter hebben geleerd. Als deze kennis na enige tijd naar de achtergrond is verdwenen, wordt het lastiger de types te duiden.

Veel organisaties kiezen ervoor om, naast het gebruik van de letters DISC, vooral te spreken in de vier verschillende kleuren die aan de stijlen gekoppeld worden. Veel mensen zijn visueel ingesteld, waardoor de DISC-kleuren beter beklijven dan de DISC-letters.

 • Dominantie, de D-gedragsstijl, is gekoppeld aan de kleur rood. Het peperige, vurige rood.
 • Invloed, de I- stijl, is gekoppeld aan de kleur geel. Het zonnige, stralende geel.
 • Stabiliteit, de S-stijl, is gekoppeld aan de kleur groen. Het aardse, zachte groen.
 • Conformisme, de C-stijl, is gekoppeld aan de kleur blauw. Het ijsblauwe, kristalheldere blauw.