Klanten beoordelen ons met een 9.1

Omgaan met weerstand op de werkvloer

Weerstand is een veelvoorkomend fenomeen. Of het nu op het werk is, in persoonlijke relaties of bij het nastreven van persoonlijke doelen; we komen allemaal wel eens weerstand tegen. Maar wat is weerstand eigenlijk en hoe kunnen we ermee omgaan? Dit kan voor elke DISC gedragsstijl verschillen.

Weerstand is de reactie van mensen op veranderingen, ideeën, of situaties die ze als bedreigend of oncomfortabel beschouwen. Het kan zich uitten als terughoudendheid, onwil om te veranderen of zelfs openlijke tegenstand. Begrijpen waarom weerstand optreedt en hoe ermee om te gaan, is essentieel voor persoonlijke en professionele groei. Echter, dit kan voor iedereen verschillend zijn.

Wat is weerstand?

Weerstand kan worden omschreven als een natuurlijke reactie op verandering. Mensen voelen zich vaak comfortabel bij de status quo en verandering kan deze comfortzone verstoren. De een heeft hier sneller last van, dan de ander. Het kan zich voordoen in verschillende situaties, zoals in organisaties waar nieuwe procedures worden geïmplementeerd, in relaties waar meningsverschillen optreden of zelfs binnen individuen die worstelen met persoonlijke veranderingen.

DISC stijlen en weerstand

Elke gedragsstijl heeft verschillende kenmerken en voorkeuren als het gaat om communicatie en omgang met anderen. Hoe deze stijlen omgaan met weerstand kan dus ook verschillen.

Mensen met een dominante stijl zijn assertief en resultaatgericht. Ze hebben de neiging om weerstand frontaal aan te pakken en streven naar directe oplossingen. Ze kunnen het beste reageren op feiten en logica, en het vermijden van tijdverspilling is voor hen van groot belang. Onnodige weerstand vegen ze dus het liefst direct van tafel.

De invloedrijke stijl is gericht op relaties en het creëren van een positieve sfeer, ze willen het gezellig houden. Weerstand past niet in dit plaatje en vermijden ze dus het liefst. Als mensen met deze stijl weerstand benaderen, kunnen ze dit het beste doen met door iemand te motiveren en de voordelen van verandering te benadrukken.

Stabiele mensen hechten waarde aan stabiliteit en harmonie in hun omgeving. Ze kunnen weerstand ervaren als bedreigend voor deze harmonie. Dit gaan ze dus het liefst uit de weg, vooral in groepsverband. Maar het benaderen van weerstand doen ze één op één met begrip en geduld om de zorgen te verzachten en de ander gerust te stellen.

Mensen met de blauwe gedragsstijl zijn nauwkeurig en gestructureerd. Ze kunnen weerstand ervaren als gevolg van zorgen over de impact van verandering op bestaande systemen. Het verstrekken van gedetailleerde informatie en het tonen van een planmatige aanpak kan hun bezorgdheid verminderen.

Weerstand overwinnen

Het overwinnen van weerstand vereist communicatie, empathie en geduld. Hierbij is het dus ook heel nuttig om naar de verschillende gewenste communicatiestijlen te kijken die bij de gedragsstijlen passen.

Hier zijn enkele tips die kunnen helpen:

  • Luister naar de bezorgdheden van mensen en erken hun gevoelens.
  • Onderzoek de achterliggende emotie.
  • Communiceer duidelijk over de redenen achter de verandering en de voordelen ervan.
  • Betrek mensen bij het veranderingsproces door inspraak en participatie.
  • Bied ondersteuning aan om mensen te helpen zich aan te passen aan de verandering.

Omgaan met weerstand

In het kort, weerstand is dus een natuurlijke reactie op verandering, maar het kan worden overwonnen door begrip, communicatie en betrokkenheid. Door rekening te houden met de verschillende DISC stijlen en passende strategieën toe te passen, kunnen we effectief omgaan met weerstand en positieve veranderingen stimuleren.

FAQs over weerstand en DISC

Hoe kun je het beste omgaan met weerstand?

Communicatie, empathie en geduld zijn de kern. Hieronder enkele andere tips:
Luister actief naar de ander en erken hun gevoelens.
Onderzoek de achterliggende reden of emotie.
Communiceer duidelijk over de ‘waarom’ achter de verandering en bespreek de voordelen.
Betrek mensen bij het veranderingsproces.
Bied ondersteuning aan.

Wat als mensen weerstand blijven bieden, ondanks mijn inspanningen?

Het is belangrijk om geduldig te blijven en verschillende benaderingen te proberen. Soms heeft weerstand tijd nodig om te worden overwonnen.

Kan weerstand ook positief zijn?

Ja, weerstand kan leiden tot diepgaande discussies wat kan leiden tot verbeteringen in plannen of beslissingen.

Zijn bepaalde DISC stijlen beter in staat om met weerstand om te gaan dan andere?

Elk van de DISC stijlen heeft zijn eigen sterke punten als het gaat om het omgaan met weerstand. Het hangt af van de context en de benadering die wordt gebruikt.