Nu ook DISC teamrapporten beschikbaar!

Teamrapport met het DISC teamwiel

Na het invullen van een DISC analyse, is het mogelijk om een teamrapport aan te vragen. Hiermee breng je de teamstructuur en de rolverdelingen onderling in kaart.

Hoe is de verdeling bijvoorbeeld tussen introvert/extravert of taakgericht/mensgericht? Welke teamrollen zijn wel of niet vertegenwoordigd? Wat zegt deze verdeling over de onderlinge communicatie en samenwerking?

DISC teamwiel van DISC Boulevard
Uitleg over het DISC teamwiel van DISC Boulevard

Het DISC teamwiel

In het rapport is de basisstijl en de responsstijl van elke deelnemer geplot in het teamwiel. Hiermee is in één oogopslag overzichtelijk welke DISC-voorkeursstijlen iedereen heeft, welk gedrag men in de werkomgeving laat zien en welk gedrag van nature aanwezig is. Zo wordt er duidelijk in welke mate mensen hun gedrag aanpassen binnen de werkomgeving. Hoe verhoudt dit zich met het gedrag van collega’s? Bespreek dit met het team. Je kunt op basis hiervan vervolgens zelf (met het team) aan de slag!

Teamontwikkeling het DISC teamrapport

Het teamrapport is een interactief werkboek. Het is de bedoeling om samen met het team een actieplan te maken en (nieuwe) doelen te stellen. In het rapport vind je ook voorbeeldvragen die je als coach/trainer kunt stellen aan het team. Naast de voorbeeldvragen wordt er ook een koppeling gemaakt naar situaties op de werkvloer. Op de laatste pagina vind je een template van een actieplan. Deze kan je met het gehele team invullen om concrete doelen te creëren. Een mooie opdracht wanneer je bijvoorbeeld de samenwerking en/of communicatie onderling wilt verbeteren.

Aan de slag!

Via het systeem kun je met een persoonlijk account credits bestellen. Deze credits zijn in te zetten voor DISC analyses. Een Pro credit kun je ook gebruiken voor de aanschaf van een teamrapport. Heb je bijvoorbeeld een team van 10 en wil je een teamrapport? Dan bestel je 11 credits.
Mail de namen van de respondenten samen met de deadline naar info@discboulevard.com. Wij gaan dan aan de slag met het teamrapport en mailen deze naar jou toe.

DISC teamwiel: basisstijl en responsstijl van DISC Boulevard

Wij adviseren om niet meer dan 20 respondenten in één teamwiel te plaatsen. Heb je meer dan 20 respondenten? Kijk dan of je ze in subteams kunt onderverdelen.
Het teamrapport is enkel beschikbaar wanneer de respondenten een Plus of Pro analyse hebben gemaakt.

Heb je vragen over het teamrapport of kunnen wij je ergens anders mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over DISC in teams? We hebben er verschillende blogs over geschreven.