Klanten beoordelen ons met een 9.1

DISC en persoonlijk leiderschap

Het is vaak makkelijker om leiding te geven aan een team dan om jezelf aan te sturen. Persoonlijk leiderschap gaat over leiding geven aan jezelf. Dat dit niet altijd even eenvoudig is, moge duidelijk zijn. Bewust zijn van je eigen gedrag is daarbij het vertrekpunt. Wanneer je je bewust bent van de sterke en minder sterke kanten van je gedrag, kun je vervolgens werken aan die kanten die je graag zou willen veranderen. Uiteraard ben je als persoon uniek en is jouw situatie niet altijd vergelijkbaar met die van anderen.

Een DISC-analyse helpt je met het verkrijgen van inzicht in jouw respons gedragsstijl. Dit is het gedrag dat je laat zien in je werkomgeving. Je responsgedragsstijl wordt ook wel je bewuste, aangepaste gedrag genoemd. Daarnaast geeft de DISC-analyse vooral inzicht in je voorkeursgedrag; je basisgedragsstijl. Dit is het gedrag dat je van nature inzet, zonder er heel bewust over na te denken. De basisgedragsstijl wordt ook wel je onbewuste gedragsstijl genoemd. Door inzicht te hebben in je voorkeursgedragsstijlen kun je zoals gezegd gericht werken aan die gedragsaspecten die je graag anders zou willen. Vanuit de DISC-filosofie kunnen we je alvast een aantal tips meegeven, waarmee elk van de DISC-stijlen zijn of haar persoonlijke effectiviteit kan vergroten.

DISC model met 4 gedragsstijl kleuren

Dominant gedrag kan zijn of haar effectiviteit vergroten door:

 • Meer geduld te tonen en begrip op te brengen voor mensen die trager denken en handelen
 • Niet alleen het doel voor ogen te hebben, maar ook oog te hebben voor de weg ernaartoe
 • Niet primair te reageren op anderen
 • Minder hooi op de vork te nemen
 • Iets minder hoge eisen te stellen aan anderen
 • Het tempo te verlagen zodat anderen het beter kunnen bijbenen
 • Eens niet het initiatief te nemen, maar dit aan een ander overlaten
 • Meer oog te hebben voor de mensen in het team
 • Zich kwetsbaarder op te stellen en te zeggen dat jij de oplossing ook niet weet
 • Beter te kijken wat nu echt belangrijk is; niet alles hoeft vandaag af
 • Eerst af te ronden waar je aan begonnen bent voor je een nieuw project start
 • Plannen op schrift te stellen, zodat deze niet alleen in jouw hoofd zitten

Invloed gedrag kan zijn of haar effectiviteit vergroten door:

 • Meer tijd in te calculeren om zaken goed af te ronden
 • Structuur aan te brengen in je werk(organisatie)
 • Minder dingen last minute te doen
 • Een goed archiefsysteem te bedenken en je daaraan te houden
 • Eerder te vertrekken om op tijd te komen
 • Beter voorbereid deel te nemen aan een overleg
 • Dingen een vaste plek geven zodat je niet onnodig hoeft te zoeken
 • Wat vaker op de achtergrond te zijn en een ander het podium te gunnen
 • Wat kritischer te zijn en mensen minder snel in vertrouwen te nemen
 • Vaker een objectievere houding aan te nemen
 • Minder over dingen te praten en meer te doen door te handelen
 • Beter na te denken voordat er toezeggingen gedaan worden

Stabiel gedrag kan zijn of haar effectiviteit vergroten door:

 • Wat vaker nee te zeggen en jezelf beter in bescherming te nemen
 • Je te realiseren dat anderen ook graag weten wat jouw mening is en deze te geven
 • Meer op te komen voor jouw belangen; deze zijn minstens zo belangrijk
 • Te beseffen dat je pas echt goed voor een ander kunt zijn als je goed voor jezelf bent
 • Te beseffen dat het oude niet per definitie beter is dan het nieuwe
 • Te bedenken dat door te veranderen er nieuwe en betere perspectieven kunnen ontstaan
 • Wat vaker om feedback te vragen aan anderen
 • Wat vaker zelf het initiatief te nemen en minder op anderen te leunen
 • Eerder aan te geven wat je irriteert en dit niet op te sparen
 • Je minder vaak naar anderen te schikken wanneer je dit eigenlijk niet past
 • Eerder in beweging te komen en slechte relaties niet in stand te willen houden
 • Zelf meer regie te nemen

Conformistisch gedrag kan zijn of haar effectiviteit vergroten door:

 • Minder perfectionistisch te zijn en je te realiseren dat goed ook goed genoeg is
 • Je niet persoonlijk aangevallen te voelen bij feedback
 • Je gevoelens af en toe wat vaker te uiten, zodat anderen weten hoe iets voor jou is
 • Jezelf wat minder serieus te nemen
 • Niet in details te verzanden waardoor je het grote geheel uit het oog verliest
 • Een gemaakte fout gewoon toe te geven en deze op te lossen
 • Minder wantrouwend te zijn naar anderen die je willen helpen
 • De lat minder hoog te leggen
 • Sneller tot een besluit te komen door soms wat minder informatie te vergaren
 • Te beseffen dat je soms een risico moet nemen om vooruit te komen
 • Eerder je standpunt te delen en niet te wachten tot erom gevraagd wordt
 • Begrip te hebben voor anderen die soms wat emotioneel kunnen reageren

Om de effectiviteit de vergroten, is het ook van belang om de kwaliteiten en valkuilen inzichtelijk te maken. Hier kan op ingespeeld worden door de kwaliteiten te benutten en meer aandacht te besteden aan de valkuilen. Lees meer over de kwaliteiten en valkuilen per DISC-stijl.

Andere DISC artikelen lezen?