Klanten beoordelen ons met een 9.1

DISC loopbaancoaching

Steeds meer mensen vinden het belangrijk om een leuke baan te hebben, in een prettige werkomgeving, waarin talenten worden ontwikkeld en er ruimte is voor zingeving. In een tijd dat ‘alles mogelijk is’, willen mensen dan ook de juiste keuze maken op het gebied van hun carrière. Ze stellen hogere eisen aan hun werk en als ze tot de conclusie komen dat ze het werk eigenlijk niet meer leuk vinden, gaan ze op zoek naar iets nieuws, iets wat beter past. De afgelopen jaren zie je dan ook steeds meer dat er gekozen wordt voor een loopbaancoach. Hoewel er veel vraag naar is, is ook het aanbod van loopbaancoaches eveneens groot. DISC Boulevard kan jou als professionele loopbaancoach helpen om je meerwaarde te laten zien en je te onderscheiden van de rest.

loopbaancoaching met DISC analyses van DISC Boulevard

Tips voor succesvolle loopbaancoaching

Op welke wijze kan je jouw coachees succesvol begeleiden? Zonder te suggereren dat wij de waarheid in pacht hebben, zijn er wel een aantal tips die een positieve bijdrage kunnen leveren aan een loopbaantraject.

1. Zorg voor een klik met je coachee

Allereerst is het van groot belang dat je een klik hebt met de coachee. Zonder klik zal er geen of minder snel verbinding zijn, wat in de meeste gevallen wel essentieel is om een traject succesvol te laten verlopen. Kijk dan ook kritisch of jullie bij elkaar passen voordat je überhaupt de opdracht aanneemt.

2. Maak duidelijke afspraken over de opdracht en vraag commitment

Het is van belang om de coachvraag helder en concreet te hebben. Alleen dan is het mogelijk om de coachee gericht te begeleiden. Vraag door als de vraag te algemeen blijft en schets jouw aanpak. Belangrijk is dat de coachee zelf gecoacht wil worden en niet door iemand gestuurd is. Leg de loopbaancoachopdracht, zowel de coachvraag als de wijze waarop er gecoacht gaat worden, vast om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen.

3. Houd het doel van de coachee steeds voor ogen

Een coachee kan veel waardevolle inzichten krijgen wanneer jij als loopbaancoach hele gerichte vragen stelt en durft door te prikken. Door specifieke vragen te stellen vanuit het doel van je coachee, krijgt de ander zicht op wat werkelijk belangrijk is. Stel steeds “waarom” vragen. Waarom wil je dat? Waarom is dat belangrijk voor je? En op het antwoord wederom: En waarom is dit dan zo belangrijk? Hiermee kom je achter de werkelijke motieven en de echte coachvraag.

4. Breng het bewuste en onbewuste gedrag van je coachee in beeld

Hiervoor kan de DISC-analyse ingezet worden. De DISC-gedragsanalyse brengt het natuurlijk gedrag in kaart. Dit is het gedrag dat je coachee onder normale omstandigheden vertoont. Dit wordt ook wel het onbewuste gedrag genoemd. Daarnaast geeft het inzicht in het bewuste gedrag, dit is het gedrag dat de ander laat zien in de werkomgeving.

5. Zorg dat de coachee zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het traject

Als loopbaancoach kan het een valkuil zijn om teveel voor de ander te willen doen. Een goede loopbaancoach stelt positief kritische vragen, zet de coachee tot nadenken aan en zet de ander in beweging om een volgende carrièrestap te maken. Rond na elk gesprek ook af met vragen over de inzichten die de ander heeft opgedaan en vraag tevens naar concrete vervolgacties die je coachee gaat zetten.

6. Maak concrete afspraken en blijf monitoren

Het aanleren van nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag vergt een lange adem en discipline. Daardoor bestaat het risico dat iemand weer terugvalt in oude gewoontes. Door kleine doelen te stellen en dat op regelmatige basis terug te laten koppelen, houd je de coachee scherp en gecommitteerd. Op deze wijze vergroot je de kans op blijvend resultaat.

De meerwaarde van de DISC-analyses bij loopbaancoaching

Zoals eerder beschreven zorgt de DISC-analyse voor inzicht in het bewuste en onbewuste gedrag van de coachee. Wanneer het bewuste en onbewuste gedrag sterk overeenkomen, zegt dat onder andere dat degene zijn of haar gedrag niet aanpast aan de werkomgeving. In positieve zin betekent het dat er geen energieverlies is. De vraag die je wel kan stellen is, in hoeverre wordt de coachee qua gedrag nog voldoende uitgedaagd? Wanneer er juist een groot verschil zit tussen het bewuste en onbewuste gedrag, is het interessant om te kijken waar dat in zit. Levert dit stress op of is de ander juist bewust nieuw gedrag aan het aanleren? Met de DISC-analyse krijgt je coachee inzicht in zijn of haar gedragsvoorkeursstijlen, sterke kanten en ontwikkelpunten, maar ook in een aantal facetten waaraan de ideale werkomgeving moet voldoen en hoe een (toekomstige) leidinggevende het beste om kan gaan met de coachee.

Daarnaast geeft de DISC-analyse jou als loopbaancoach inzicht in de gedragsvoorkeursstijlen van je coachee, waarop jij jouw loopbaanbegeleiding beter aan kunt laten sluiten. Door je aanpak af te stemmen op de ander, zal je sneller resultaat behalen. Op deze manier kan de DISC- gedragsanalyse een mooi vertrekpunt voor je loopbaantraject zijn. Het geeft handvatten om het gesprek effectief aan te gaan waardoor je sneller tot de kern komt en waarmee je gemakkelijker antwoorden op loopbaanvraagstukken krijgt.

Waarom DISC Boulevard?

Wij maken het mogelijk om het rapport in te zetten waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Zo geeft het basic rapport al de nodige inzichten als het gaat om de voorkeursgedragsstijlen. Wil je een uitgebreider rapport en ook dieper ingaan op de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de ander, neem dan het Pro rapport als vertrekpunt voor jouw loopbaancoaching. Zo heb jij altijd een passend rapport voor jouw coachee.

Als je bekend bent met de DISC-methodiek en deze op een laagdrempelige wijze wilt inzetten in jouw praktijk, dan kun je hieronder de analyses bestellen. Wij hanteren geen minimale afname en je hebt de keuze uit drie varianten.