Klanten beoordelen ons met een 9.1

Privacy- en cookieverklaring

DISC Boulevard levert DISC-analyses aan onze klanten welke zij in kunnen zetten ten behoeve van hun werkzaamheden. Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. De privacy van onze klanten, website bezoeker en overige relaties nemen wij dan ook serieus. DISC Boulevard verwerkt alleen gegevens van je als je bij ons een dienst of product afneemt of onze website bezoekt.

De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van DISC Boulevard. Wanneer je gebruik maakt van onze website of diensten geef je aan ons privacy statement te hebben gelezen en geaccepteerd.

Cookies

DISC Boulevard gebruikt cookies voor een optimale werking van onze website en voor analytische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst. Door het plaatsen van cookies kunnen wij het internetgedrag van onze bezoekers analyseren om zo onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt DISC Boulevard ze?

Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te optimaliseren en het verkeer op de site te analyseren. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van DISC Boulevard kunnen je computer, mobiele telefoon of tablet of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Technische cookies

Bij het gebruik van discboulevard.com worden eigen cookies van DISC Boulevard geplaatst. Alleen DISC Boulevard heeft toegang tot die cookies. Wij plaatsen technische cookies die noodzakelijk zijn om de website discboulevard.com te laten werken. Daarnaast maken wij gebruik van zogenaamde sessie- cookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je het gebruik van discboulevard.com beëindigt. DISC Boulevard kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een tracking cookie van Mailblue op jouw apparatuur. De Mailblue tracking cookie herkent bezoekers, registreert voorkeuren van bezoekers, ziet welke pagina’s er bezocht worden, maakt contactprofielen aan van de bezoekers om de beste website ervaring te creëren en verstuurt (geautomatiseerde) e-mails. Voor meer informatie kun je het privacy statement van Mailblue (https://mailblue.nl/gdpr-update-mailblue-activecampaign/) doornemen.

Cookies van derde partijen

DISC Boulevard gebruikt diverse tools van Google op haar website. Zo gebruiken we Google Analytics voor het meten van het bezoek op onze website. Met behulp van de cookies die wij plaatsen maken wij onze website nog gebruiksvriendelijker. Via Google search kun je nog makkelijker door onze website zoeken. Via Google Adwords kunnen we zien welke advertenties leiden tot welke activiteiten op onze website. Op die manier kunnen we onze online uitgaven het meest gericht inzetten.

Verwijderen cookies

Je kunt bij de instellingen van jouw browser aanpassingen doorvoeren, zodat je tijdens jouw volgende bezoek aan discboulevard.com geen cookies ontvangt. Let op: In dat geval kan het gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van discboulevard.com gebruik kunt maken of dat je geen gemakkelijke toegang hebt tot (onderdelen van) DISC Boulevard. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browser instructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doordat je gebruik maakt van de diensten van DISC Boulevard verwerken wij persoonsgegevens. DISC Boulevard verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt of hebt verstrekt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor onderstaande doeleinden.

Website bezoek

DISC Boulevard maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt zodat we de website voor de gebruikers kunnen optimaliseren. Hiervoor worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. De gegevens die worden verwerkt zijn:

 • Locatie
 • IP-adres
 • Browser en besturingssysteem
 • Soort apparaat zoals tablet, mobiel, desktop
 • Op welke wijze de bezoeker op de site is gekomen
 • Pagina’s die bekeken worden
 • De tijdsduur dat de website bezocht is.

Informatie en nieuwsbrief aanvraag

Bij het invullen van een contactformulier of het aanmelden van een nieuwsbrief worden er gegevens opgevraagd om aan je vraag te kunnen voldoen. Deze gegevens zijn nodig om antwoord te geven op je vraag en te kunnen voorzien in de behoefte om informatie te ontvangen. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Verslaglegging van klantcontact

Voor het verwerken van deze gegevens maken wij gebruik van het CRM-klanten systeem Mailblue. Voor meer informatie kun je het privacy statement van Mailblue (https://mailblue.nl/privacy-policy/) doorlezen.

Bij gebruik van ons systeem

Als klant kan je via onze website analyses inkopen. Om gebruik te maken van onze diensten , verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens en functie
 • Factuurgegevens zoals factuuradres, mail facturatie
 • Geplaatste bestellingen
 • Betalingsgegevens via iDeal
 • Inloggegevens

Voor het verwerken van bovenstaande gegevens werken wij samen met een derde partij BOLD Digital. De gegevens die nodig zijn om gebruik te maken van onze diensten zoals het inkopen en uitzetten van DISC-analyses worden bij BOLD Digital opgeslagen en bewaard op een beveiligde server binnen de EU.

Bij inzetten en afnemen analyses

DISC Boulevard heeft een afgesloten platform waar DISC-analyses aangevraagd en uitgezet kunnen worden. Om de uitnodiging en het opstellen van de rapportages mogelijk te maken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam en functietitel
 • E-mail adres
 • Rapportages

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server binnen de EU van BOLD Digital.

Privacy van kinderen of gevoelige persoonsgegevens

Onze dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van respondenten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. DISC Boulevard verzamelt of bewaart dan ook geen informatie van diegenen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar.

DISC Boulevard levert verder geen diensten waarvoor verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Wij zullen dan ook niet naar deze gegevens vragen en zij hoeven niet te worden verstrekt.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of gevoelige persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via info@discboulevard.com, dan verwijderen wij deze informatie.

De doeleinden van het verwerken van de persoonsgegevens

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Hierbij kan je denken aan de volgende doeleinden:

 • Om met je in contact te komen
 • Voor het zenden van nieuwsbrieven of acties
 • Om informatie toe te zenden naar aanleiding van jouw interesse in onze dienstverlening
 • Om afspraken a.v. telefonische gesprekken vast te leggen
 • Om als klant een account voor je in te richten
 • Voor het versturen van je inloggegevens voor je account
 • Voor het toesturen van een link om een DISC-analyse in te vullen
 • Voor het versturen van de rapportages van de DISC-analyse
 • Voor het versturen van de facturen
 • Voor gebruik en verbetering van onze website en diensten

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

DISC Boulevard neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo maakt DISC Boulevard gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Alle gegevens met betrekking tot de analyses worden op een beveiligde server binnen de EU bewaard. Als je het idee heeft dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wanneer jouw persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensterlening zullen deze worden bewaard tot het moment waarop jij je uitschrijft of aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Dit geldt ook bij inschrijving van onze nieuwsbrief.

Persoonsgegevens en de rapportages van de analyses bewaren wij voor een periode van maximaal vijf jaar. Voor financiële gegevens die wij nodig hebben voor de belasting, geldt een wettelijke periode van zeven jaar.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

DISC Boulevard deelt jouw persoonsgegevens aan derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Het beheren van een klantenaccount en het beheren van de analyses met de daarbij behorende persoonsgegevens en rapportages doen wij in nauwe samenwerking met BOLD Digital. BOLD Digital heeft alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG wet om te kunnen waarborgen dat jouw persoonsgegevens veilig verwerkt worden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DISC Boulevard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@discboulevard.com Wij zullen zo snel mogelijk reageren op je verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. DISC Boulevard heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kan je contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wijzigingen

Eventuele aanpassingen op onze site of ten aanzien van onze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Op de website discboulevard.com wordt altijd de meest actuele versie gepubliceerd.

Contactgegevens

DISC Boulevard
info@discboulevard.com
www.discboulevard.com