Klanten beoordelen ons met een 9.1

Big Five VS DISC

In de jaren ’60 is het Big Five model ontwikkeld door de Amerikaanse onderzoekers Ernest Tupes en Raymond Christal. Echter zijn er in de jaren ’80 en ’90 meerdere onderzoekers die het model verder ontwikkeld hebben. Het Big Five model, ook wel bekend als Big 5 persoonlijkheid, omschrijft vijf persoonlijkheidskenmerken: openheid, zorgvuldigheid, extraversie, aanvaardbaarheid en neuroticisme.

Het Big Five model en DISC worden nog wel eens verward. Daarom nemen we je mee in de verschillen, overeenkomsten en leggen we je uit of je de twee modellen met elkaar kunt combineren.

Kenmerken van Big Five model

Het Big Five model in het kort

Je kunt de Big Five test doen door een lijst met stellingen te beantwoorden. Bij deze stellingen krijg je 5 meerkeuze opties. Past deze stelling bij jou? Helemaal mee eens, eens, neutraal, oneens of helemaal oneens? Op basis van jouw antwoorden word je score op elke eigenschap gemeten. De vijf persoonlijke eigenschappen die gemeten worden zijn:

Openheid: Dit verwijst naar de mate waarin iemand openstaat voor nieuwe ervaringen, creativiteit en complexiteit. Mensen met een hoge openheid zijn vaak avontuurlijk en nieuwsgierig, terwijl mensen met een lage openheid vaak traditioneel en behoudend kunnen zijn.
Zorgvuldigheid: Dit geeft aan hoe georganiseerd, punctueel en betrouwbaar iemand is. Mensen met een hoge mate van zorgvuldigheid zijn vaak geordend en verantwoordelijk, terwijl mensen met een lage zorgvuldigheid minder georganiseerd kunnen zijn.
Extraversie: Extraversie meet de mate van sociaalheid en assertiviteit van een persoon. Extraverte mensen zijn vaak sociaal, energiek en enthousiast in sociale situaties, terwijl introverte mensen meer teruggetrokken en gereserveerd kunnen zijn.
Aanvaardbaarheid: Dit kenmerk weerspiegelt de vriendelijkheid, behulpzaamheid en medeleven van een persoon. Mensen met een hoge aanvaardbaarheid zijn meestal coöperatief en empathisch, terwijl mensen met een lage aanvaardbaarheid mogelijk meer competitief en minder geneigd tot samenwerking.
Neuroticisme: Neuroticisme heeft betrekking op emotionele stabiliteit. Mensen met een hoge mate van neuroticisme ervaren vaak meer negatieve emoties zoals angst en boosheid, terwijl mensen met een lage mate van neuroticisme doorgaans emotioneel stabiel en kalm zijn.

Verschillen tussen Big Five en DISC

Het belangrijkste verschil is dat het DISC model specifiek gericht is op gedragsstijlen en communicatievoorkeuren. Het gedrag wordt verdeeld in vier verschillende gedragsstijlen: Dominant, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Hierdoor kun je snel en praktisch inzicht krijgen in hoe mensen reageren, communiceren en samenwerken.

DISC model met 4 kleuren

Big Five is een breder en algemener model, dat vijf fundamentele persoonlijkheidsdimensies meet. Het focust op het beschrijven van persoonlijkheidstrekken zonder specifieke gedragsstijlen te identificeren.

Hoewel The Big Five waardevolle inzichten biedt in brede persoonlijkheidstrekken zoals extraversie en zorgvuldigheid, mist het de specifieke focus op gedragsstijlen die het DISC model biedt. Het DISC model richt zich voornamelijk op gedragskenmerken en hoe mensen reageren in verschillende situaties. Dit kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld teamontwikkeling, waar het begrijpen van hoe collega’s communiceren en samenwerken van cruciaal belang is.

In het kort: Het Big Five-model richt zich op persoonlijkheidskenmerken, terwijl DISC zich richt op gedrag en communicatie.

Overeenkomsten tussen Big Five en DISC

De overeenkomst tussen The Big Five en het DISC model is dat beide instrumenten ons helpen om individuele verschillen in persoonlijkheid te begrijpen en helpen bij het aanpassen op de voorkeuren van anderen.

Beide modellen worden bijvoorbeeld veel gebruikt bij werving en selectie. Recruiters of HR medewerkers krijgen op basis van de scores al snel een duidelijk beeld van de sollicitant. Op die manier kunnen ze tijdens een eerste kennismaking al snel de diepgang opzoeken.

Kun je het Big Five model en DISC combineren?

Zeker! Door beide modellen te integreren, krijg je een vollediger beeld van iemand kenmerken en gedrag. Zo krijgen teams bijvoorbeeld een compleet beeld van hun collega’s waardoor de communicatie, conflictbeheersing en samenwerking verbeterd kan worden. Daarom is een combinatie tussen de twee modellen een mooie kans om voor extra diepgang te zorgen.

Aan de slag met het Big Five model en DISC

Maar hoe kun je dan de twee modellen combineren?

  1. Begin met het invullen van Big Five persoonlijkheidstests voor elk teamlid. Dit zal iedereen een duidelijk beeld geven van hun persoonlijkheidstrekken volgens het Big Five model.
  2. Bespreek de resultaten als team. Benadruk dat iedereen unieke eigenschappen heeft en dat deze eigenschappen waardevol zijn voor het team.
  3. Introduceer het DISC model en laat teamleden een DISC analyse afnemen. Bespreek vervolgens gezamenlijk de samenstelling van het team aan de hand van een DISC teamanalyse.
  4. Bespreek de verschillen en overeenkomsten tussen de Big Five resultaten en de DISC gedragsstijlen. Hoe komen deze kenmerken overeen met gedrag en communicatie? Hoe uit zich dit?
  5. Stel concrete acties en strategieën op om effectiever te communiceren en samen te werken op basis van deze inzichten. Iedereen kan zijn unieke persoonlijkheidstrekken en gedragsstijlen inbrengen om de teamdynamiek te versterken. Achterin de DISC analyses vind je een persoonlijk actieplan waarmee iedereen aan de slag kan. Achterin de DISC teamanalyse vind je ook verschillende worksheets.

Deze werkvorm stimuleert openheid, begrip en acceptatie van verschillende persoonlijkheden en communicatiestijlen in het team. Het helpt teamleden om hun unieke bijdragen te waarderen en effectiever met elkaar om te gaan.

Wat is het verschil tussen Big Five en DISC?

Terwijl DISC zich richt op gedragsstijlen en communicatievoorkeuren, biedt The Big Five een inzicht in brede persoonlijkheidsdimensies.

Wat is de overeenkomst tussen Big Five en DISC?

Wat ze gemeen hebben, is dat beide instrumenten de diversiteit van persoonlijkheden erkennen en helpen bij het begrijpen en aanpassen van interacties met anderen.

Is Big Five of DISC beter?

Het is moeilijk om te zo bepalen of het Big Five model of het DISC model effectiever is. De effectiviteit hangt af van het specifieke doel en de context waarin het model wordt gebruikt. Beide modellen hebben hun eigen waarde en toepassingen. Daarom is belangrijk om het juiste model te kiezen op basis van de specifieke behoeften en doelstellingen.
Als het aankomt op praktische toepasbaarheid en directe verbetering van communicatie en samenwerking, blinkt het DISC model uit.