Leverancier van DISC analyses

Samenwerken met de DISC-stijlen

In veel teams die wij tegenkomen is er ruimte voor verbetering van de onderlinge samenwerking. Hoe kun je de samenwerking met elk van de verschillende DISC-stijlen verbeteren? Hieronder tref je een aantal tips voor samenwerking met elk van de verschillende DISC-stijlen.

Samenwerken met rood gedrag (Dominant)

 • Wees concreet en duidelijk wat iets oplevert, praat er niet omheen
 • Maak en houd oogcontact wanneer je met een D communiceert
 • Geef hem of haar een keuze, maar laat zelf beslissen
 • Wees to-the-point en verzand niet teveel in details
 • Zorg dat hij of zij een concreet en uitdagend doel kan nastreven
 • Ga efficiënt met zijn of haar tijd om; verdoe deze niet
 • Vraag om zijn of haar mening en inbreng
 • Geef de kaders mee, maar laat hem of haar zelf het hoe bepalen

Samenwerken met geel gedrag (Invloed)

 • Zorg voor een ontspannen en gezellige sfeer
 • Besteed tijd aan small-talk en maak ruimte voor grapjes
 • Laat hem of haar meedenken over creatieve oplossingen
 • Zorg voor voldoende afwisseling en nieuwe uitdagingen
 • Richt je op kansen en mogelijkheden; denk vanuit het positieve
 • Laat hem of haar niet teveel gedetailleerd werk uitvoeren
 • Zorg voor een duidelijke planning en stuur aan op de deadline
 • Overleg regelmatig en werk gezamenlijk aan een doel

Samenwerken met groen gedrag (Stabiliteit)

 • Creëer een veilige en stabiele sfeer
 • Zet hem of haar niet voor het blok
 • Geef hem of haar tijd en ruimte om ergens over na te denken teneinde een besluit te nemen
 • Spreek waardering uit voor zijn of haar loyaliteit
 • Zorg dat de uitgezette koers niet telkens wijzigt
 • Geef duidelijk aan wat er van hem of haar verwacht wordt
 • Toon oprechte belangstelling en besteed tijd aan zijn of haar welzijn
 • Bied ruimte om elkaar te helpen

Samenwerken met blauw gedrag (Conformisme)

 • Ga planmatig en gestructureerd te werk
 • Onderbouw argumenten met kennis en cijfers
 • Bied ruimte aan kritische vragen
 • Maak verhalen niet mooier dan ze zijn en houd je bij de feiten
 • Respecteer zijn of haar behoefte om af en toe op zichzelf te zijn
 • Laat degene eerst een taak afronden alvorens een nieuwe taak voor te leggen
 • Beperk het nemen van risico’s tot een minimum
 • Geef tijd om werk zorgvuldig, nauwkeurig en accuraat uit te kunnen voeren