Leverancier van DISC analyses

De do’s and don’ts

Wat bij de ene gedragsstijl goed werkt, slaat bij de ander soms totaal niet aan. Sterker nog, het kan averechts werken. Wanneer je de communicatie met andere gedragsstijlen wilt verbeteren, dan kunnen de onderstaande DISC Do’s en Don’ts je daarbij helpen.

 

Rood gedrag

Do’s                                                                              Don’ts

Beperk je tot de hoofdlijnen                                         Gedetailleerd de risico’s bespreken
Maak duidelijk wat het oplevert                                  Een persoonlijk gesprek aanknopen
Maak oogcontact                                                            Afdwalen van het onderwerp
Geef de ander keuzes, maar laat                                 Gevoelig zijn voor straffen of
hem/haar zelf beslissen                                                dreigementen
Laat je niet overbluffen                                                 Twijfeltaal gebruiken
Durf de ander te onderbreken                                     Onzeker overkomen
Houd zelf de regie                                                          Je nederig opstellen
Respecteer zijn/haar tijd                                              Ongeorganiseerd overkomen
Bereid je goed voor                                                         Zaken vergeten of kwijt zijn
Verwacht aanvullende vragen                                      In discussie gaan op basis van emotie
Onderschrijf terechte argumenten                             Zaken onbesproken laten

 

Geel gedrag

Do’s                                                                                     Don’ts

Besteed aandacht aan het sociale                                   Over de gevoelens van de
aspect                                                                                   ander heen stappen
Concrete (tijds)afspraken maken                                  Afstandelijk reageren
Geef oprechte complimenten                                         Een gesprek puur op de feiten voeren
Breng dingen luchtig en met humor                             In detail treden
Zorg voor een goede sfeer                                               Lange stiltes laten vallen
Waak ervoor gestoord te worden                                   Formeel taalgebruik hanteren
Concentreer je op de hoofdzaken                                  De ander lang laten afdwalen
Begrip hebben voor zijn/haar                                        Te lang meegaan in wat zou kunnen
beperkte concentratie                                                      De deur uitgaan zonder concrete
Structuur aanbrengen in gesprekken                           afspraken
Eerst aandacht voor de relatie,                                      Praten in onmogelijkheden
dan pas voor de taak

 

Groen gedrag

Do’s                                                                                      Don’ts

Bied de ander ruimte om te reageren                               Direct een beslissing verwachten
Toon oprechte interesse en aandacht                               Je alleen op de taak richten in ‘t gesprek
Bevestig de ander regelmatig                                             Een confrontatie aangaan
Neem initiatief in het gesprek                                           De ander proberen op te jagen
Stem je tempo af op de ander                                             Langdurig oogcontact
Voorkom discussies die hoog oplopen                             Met de deur in huis vallen
Spreek je oprechte waardering uit                                    Plotseling van koers veranderen

Stel open vragen en wacht op reactie                              In een groep vragen naar standpunt
Geef duidelijke instructie over het hoe                           De harmonie of sfeer verstoren
Neem de tijd, stel de ander op                                          Zekerheid bieden die je niet kunt zijn/haar gemak waarmaken

 

Blauw gedrag

Do’s                                                                                    Don’ts

Wees heel goed voorbereid                                                Te vroeg of te laat komen
Kom met feiten                                                                     Een emotioneel betoog houden
Onderbouw je verhaal                                                        Stiltes volpraten
Luister actief, maak aantekeningen                                Een persoonlijk gesprek aangaan
Bevestig gemaakte afspraken                                           Van de hak op de tak springen
Afstand houden, letterlijk en figuurlijk                          Met veel energie en kabaal binnenkomen
Regels en procedures volgen                                            Pushen, onder druk zetten
Voor kwaliteit gaan                                                            Slordig of onzorgvuldig overkomen
Je aan je afspraken houden                                              Aannames doen of vaag zijn
Je voorstel schriftelijk doen                                             Risico’s nemen