Klanten beoordelen ons met een 9.1

DISC en leidinggeven

Onderdeel van je functie als manager, teamlead, directeur, teamleider of ander soort leidinggevende is het richting geven aan de talenten en kwaliteiten van je teamleden. Hoe beter je daartoe als leidinggevende in staat bent, hoe succesvoller je team uiteindelijk zal zijn. Elke leidinggevende doet dit doorgaans op de manier die hem of haar het beste lijkt of past. Toch is er vaak een overeenkomst te herkennen in de manier waarop leiders hun team aansturen als je het bekijkt vanuit de DISC-theorie. Dominante, rode managers hebben overeenkomsten qua aansturing, net als managers met een gele, groene of blauwe gedragsstijl. Hieronder lees je een aantal kenmerken van leiders per DISC stijl die kenmerkend zijn voor hun manier van leidinggeven. Lees ze eens door en kijk wat jij als leider hierin herkent… Misschien zitten er aanknopingspunten in waar je op kunt reflecteren en je voordeel mee kunt doen.

DISC gedragsstijlen Rood Geel Groen Blauw

Rode leiders

 • Zijn doel- en resultaatgericht
 • Zijn assertief en niet bang om knopen door te hakken
 • Schudden de boel weer op en zetten hun mensen weer op scherp
 • Geven hun mening gevraagd en ongevraagd. Ze gaan confrontaties niet uit de weg
 • Durven ambitieuze doelen te stellen en ervoor te gaan

En ook…

 • Komen ze soms te zelfverzekerd over op het team; soms zelfs wat arrogant
 • Hebben ze vaak een hoog tempo dat niet iedereen kan bijbenen
 • Kunnen ze snel geïrriteerd raken of boos worden
 • Kunnen ze anderen afschrikken door hun directe manier van communiceren
 • Hebben ze moeite met mensen die traag denken en handelen

Gele leiders

 • Zijn enthousiast en weten een team erg goed te winnen voor hun ideeën
 • Geven iedereen in het team de mogelijkheid om ideeën in te brengen
 • Gaan voor het gezamenlijk bereiken van resultaten
 • Hechten waarde aan een goede sfeer, plezier en humor
 • Hebben een positieve mindset; het glas is vaker halfvol dan halfleeg

En ook…

 • Kunnen ze ideeën soms mooier verkopen dan ze in werkelijkheid zijn
 • Kunnen ze teamleden met wie ze een goede klik hebben wel eens voortrekken
 • Zijn ze soms te optimistisch over de haalbaarheid van hun ideeën
 • Zijn ze geneigd om instructies alleen op hoofdlijnen of onvolledig te geven
 • Luisteren ze niet altijd even goed en kunnen daardoor bepaalde signalen missen

Groene leiders

 • Stellen zich vaak dienstbaar op naar het team
 • Zijn ze uitstekende luisteraars die behoeften van het team snel identificeren
 • Weten vaak als geen ander hoe het gaat met de mens achter de medewerker
 • Weten anderen te kalmeren en gerust te stellen
 • Houden veel rekening met de gevoelens van anderen

En ook…

 • Vinden ze het omgaan met veranderingen best lastig
 • Hebben ze de neiging om niet zichtbaar te zijn naar de rest van de organisatie
 • Stellen ze het nemen van noodzakelijke, ingrijpende maatregelen dikwijls uit
 • Vinden het vaak lastig om teamleden aan te spreken op houding en gedrag
 • Gaan ze confrontaties uit de weg om de harmonie te bewaren

Blauwe leiders

 • Gaan voor het leveren van de hoogste kwaliteit
 • Nemen besluiten na zeer zorgvuldige en grondige afweging
 • Zijn helder in wat er van iedereen in het team verwacht wordt
 • Werken vanuit duidelijke regels, normen en richtlijnen
 • Zijn zeer goed gestructureerd en georganiseerd

En ook…

 • Zullen ze hun ideeën niet snel verkopen maar feitelijk presenteren
 • Hebben ze vaak weinig oog voor emoties van anderen
 • Komen ze op het team soms afstandelijk en koel over
 • Hebben ze de neiging om de kwaliteitsnorm te hoog te leggen
 • Kunnen ze te kritisch overkomen op anderen

Meer over leidinggeven en DISC

Voor leiders is het belangrijk om zijn of haar gedragsstijl aan te sluiten op de DISC-stijl van de ander waar hij of zij leiding aan geeft. Dit zorgt voor een positieve samenwerking. Meer lezen?