Leverancier van DISC analyses

DISC in teams

Misschien eerst een andere vraag vooraf. Kun je niet beter een team met gelijkgestemden samenstellen? Dus een team met alleen gele, of groene mensen? Het antwoord laat zich raden. Binnen dergelijke teams is men het waarschijnlijk snel met elkaar eens. De vraag is echter: hoe effectief is men? Wij geloven in complementaire teams, waarin alle DISC-stijlen vertegenwoordigd zijn. In dit soort teams kunnen gedragskenmerken die bij de ene persoon ontbreken, juist door de ander ingevuld worden. De kunst is om iedereen in te zetten op waar hij of zij goed in is en energie van krijgt. Elke DISC-stijl kan een bijdrage leveren aan een sterk team. En elke stijl zal dat op zijn of haar eigen manier doen. Want elke stijl kan bijdragen aan het team.

 

DISC kwart rood dominant Rood gedrag

 • Gaat voor uitdagingen en stelt ambitieuze doelen
 • Zet veranderingen in beweging
 • Benadert problemen en lost ze op
 • Houdt het team gericht op het doel
 • Stelt niet uit en doet het nu
 • Durft zijn of haar nek uit te steken en risico te nemen
 • Handelt snel en direct
 • Houdt van meerdere taken en activiteiten tegelijk

 

DISC kwart geel invloed Geel gedrag

 • Komt met creatieve en niet-alledaagse ideeën
 • Weet zijn of haar verhaal enthousiast over te brengen
 • Weet anderen te overtuigen een bijdrage te leveren
 • Zorgt voor een positieve en leuke sfeer
 • Zorgt ervoor dat successen samen gevierd worden
 • Bekijkt problemen van de zonnige kant
 • Ziet uitdagingen optimistisch tegemoet
 • Denkt in oplossingen, niet in problemen

 

DISC kwart groen stabiliteit Groen gedrag

 • Heeft echte aandacht voor iedereen in het team
 • Werkt graag samen met anderen in het team
 • Voert uit wat anderen uit het team bedacht hebben
 • Werkt onvermurwbaar door tot iets af is
 • Wil zich graag voor anderen inzetten
 • Stelt anderen gerust die het even niet zien zitten
 • Doet moeite om een stabiele setting te creëren
 • Bewaakt de harmonie in het team

 

DISC kwart blauw conformisme Blauw gedrag

 • Streeft naar de meest kwalitatieve oplossing
 • Analyseert vraagstukken of situaties vooraf goed
 • Pakt problemen grondig en systematisch aan
 • Gebruikt methoden die bewezen succesvol zijn
 • Werkt nauwkeurig en checkt goed wat hij of zij oplevert
 • Vermijdt fouten en zal risico’s zo veel mogelijk uitsluiten
 • Stelt zich diplomatiek en tactvol op
 • Bewaakt de voortgang en het overzicht

 

 

Een DISC-team met gelijkgestemden

Welk gedrag zou je zien als je een team samenstelt met daarin alleen ‘gelijkgestemden’? Dus een team dat bijvoorbeeld bestaat uit alleen rode, gele, groene, of blauwe mensen.

DISC kwart rood dominant Een rood team:

 • Focust zich op doelen en resultaten
 • Is besluitvaardig en hakt knopen snel door
 • Is niet snel ontmoedigd door tegenslagen
 • Haalt alles uit de kast om het doel te bereiken
 • Heeft een sense of urgency

Maar ook:

 • Kan men bot en tactloos overkomen
 • Zullen er conflicten ontstaan door haantjesgedrag
 • Zal ieder voor zich willen werken
 • Wil men koste wat het kost winnen
 • Gaat de taak voor de mens

 

DISC kwart geel invloed Een geel team:

 • Zal creatief en vindingrijk zijn
 • Kent een positieve sfeer en is optimistisch
 • Is energiek en doet het liefst veel dingen tegelijk
 • Denkt in mogelijkheden; niet in problemen
 • Kent veel humor en houdt van een feestje

Maar ook:

 • Is men niet altijd even realistisch
 • Wordt er veel gepraat en niet altijd veel gedaan
 • Ontbreekt structuur en planmatigheid
 • Is men niet altijd even objectief en ontbreekt feitelijk onderbouwing
 • Mist een duidelijke focus

 

DISC kwart groen stabiliteit Een groen team:

 • Is geduldig en betrokken
 • Wil anderen graag helpen
 • Kent een harmonieuze sfeer
 • Zal de behoeften van anderen bovenaan zetten
 • Is loyaal aan hun opdrachtgever

Maar ook:

 • Vindt men het lastig om te veranderen
 • Vindt men het moeilijk om besluiten te nemen
 • Gaat men conflicten uit de weg
 • Kan men moeilijk met onzekerheid omgaan
 • Is men als team niet heel flexibel

 

DISC kwart blauw conformisme Een blauw team:

 • Gaat planmatig te werk
 • Werkt vanuit duidelijke regels en richtlijnen
 • Streeft naar kwaliteit
 • Werkt nauwkeurig en zorgvuldig
 • Doet grondig vooronderzoek en analyseert de situatie vooraf

Maar ook:

 • Kan men superkritisch zijn
 • Wordt men besluiteloos; er is namelijk altijd meer analyse mogelijk
 • Durft men geen risico’s te nemen
 • Is men zeer gevoelig voor kritiek van anderen
 • Verzandt men in details

 

De vraag is of dergelijke teams effectief zullen zijn. Uit veel onderzoeken blijkt dat effectieve teams bestaan uit mensen die elkaar aanvullen, en dus complementair zijn. Houd dus bij het samenstellen van een team rekening met de reeds aanwezige gedragsstijlen en kijk welke stijlen ondervertegenwoordigd zijn. Juist deze stijlen kunnen een toevoeging betekenen, waardoor je als team verder komt. Hierbij is het aan te bevelen om te kijken waar het team voor opgesteld staat.

Wat zijn de doelen die men met elkaar te bereiken heeft, welk gedrag vraagt dit van het team? Om te kijken wat er binnen het team in potentie aanwezig is, ga je uit van de basisstijl en niet van de responsstijl. De basisstijl geeft aan welk natuurlijk gedrag er is. Door een teamprofiel te maken van de aanwezige basisstijlen krijg je inzicht in wat reeds aanwezig is en wie vanuit zijn of haar basisstijl kan bijdragen aan de teamdoelen. Ook krijg je inzicht in de ontbrekende stijlen en welk type je zou kunnen toevoegen aan het team.

Natuurlijk zou het te kort door de bocht zijn door alleen te kijken naar iemands DISC-stijl, omdat ook andere aspecten belangrijk zijn, zoals kennis, ervaring en opleiding. Maar wanneer aan de harde criteria voldaan is, loont het zich zeker om juist te kijken naar de ontbrekende gedragsstijlen in het team.