DISC analyses vanaf nu beschikbaar!

DISC Boulevard voor Coaches

Het aanbod aan coaches is enorm. Iedereen kan zich coach noemen en veel mensen hebben de behoefte om anderen te helpen. DISC Boulevard vindt het belangrijk om met professionele coaches te werken. Mensen die hun vak verstaan er voor zijn opgeleid. Daarom leveren wij onze DISC analyses alleen aan coaches die voor DISC gecertificeerd zijn. De tools van DISC Boulevard kunnen jou als coach helpen om je te onderscheiden van de rest en meerwaarde te creëren in jouw coachingstrajecten.

Het doel van coaching

Een coach heeft als uitgangspunt om mensen, teams en organisaties, die een vraag hebben, verder te helpen. Op individueel niveau houdt dit in dat je als coach probeert om op een positieve en constructieve manier bij te dragen aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de coachee. Hierbij gaat het niet zozeer om het opdoen van kennis maar meer om inzicht en bewustwording te creëren om uiteindelijk effectief gedrag te ontwikkelen. Dit kan op uiteenlopende gebieden zijn, zoals meer zelfvertrouwen krijgen, het helpen maken van lastige keuzes, moeilijke gesprekken leren voeren of andere persoonlijke thema’s die spelen.

Wat maakt iemand nou een goede coach? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Coaches zijn er met vele achtergronden en uiteenlopende coachingsmethodieken. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Daarbij speelt de coachvraag en welke methode bij de coachee past, ook een belangrijke rol. Uiteindelijk bepaalt de deskundigheid en ervaring van de coach in belangrijke mate de impact die bereikt wordt en de mate waarin de ander vooruitgang boekt. Wat verder minstens zo belangrijk, of misschien wel het belangrijkst, is dat er een klik is tussen coach en coachee. Zonder goede klik wordt de kans op succes verkleind en het afbreukrisico juist vergroot. Juist omdat coaching zo’n persoonlijke ervaring is, zou je ervoor moeten kiezen om alleen die mensen te coachen waar de klik aanwezig is en waarbij jij er van overtuigd bent dat je de ander echt vooruit kunt helpen.

Hoe kan de DISC analyse jou helpen bij coaching

Voordat je überhaupt begint, is het belangrijk om je af te vragen of je elke opdracht aan moet nemen. Zoals hierboven aangegeven, zou je dat dus niet moeten doen als er geen klik is. Ook als de coachvraag buiten je expertisegebied als coach ligt, zou je de opdracht aan je voorbij moeten laten gaan. Om iemand goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat de opdracht passend is met een coachee waarmee je verbinding hebt.

Een ander essentieel onderdeel om te starten met coaching is de intake. Door een gedegen intakegesprek krijg je een helder beeld van de coachvraag. Zorg dat je weet wat het specifieke probleem is, wat het gewenste resultaat moet zijn en waarom iemand dit wil. Hoe scherper je de coachvraag hebt, hoe beter jij als coach het coachtraject kan vormgeven.

Wanneer coaching van start gaat, zal een goede coach samen met de coachee in veel gevallen het proces van bewustwording en inzicht naar persoonlijke groei doorlopen.  Door het gedrag van de coachee in beeld te brengen, wordt het inzichtelijk hoe hij of zij op anderen overkomt. Een toegankelijke manier om dit in kaart te brengen, is het gebruik van de DISC analyse. Het geeft inzicht in de voorkeursstijlen van de coachee; in het onbewuste gedrag dat de ander van nature vertoont en het gedrag dat de coachee laat zien in de (werk)omgeving.

De DISC analyse is een prettige en toegankelijke manier om meer te weten te komen over de mens achter de coachee. Door daarnaast je gedragsstijl aan te passen aan de voorkeursstijlen van de ander, zal er sneller en diepgaandere verbinding gemaakt kunnen worden tussen jou als coach en je coachee.

Verder stelt het je in staat om jouw coachmethodiek aan te passen aan de gedragsvoorkeuren van de coachee. Door je aanpak af te stemmen op de ander, zal je sneller resultaat behalen. Ook stelt het je in staat om de vertaalslag te maken naar het zichtbare gedrag van de coachee in zijn of haar (werk)omgeving.

De DISC gedragsanalyse is een mooi vertrekpunt voor je coachingstraject en helpt je als coach om tijdens het traject waardevolle inzichten te geven en gericht te werken aan de ontwikkeling van het beoogde gedrag en resultaat van je coachee. Het geeft handvatten om het gesprek aan te gaan waardoor je sneller tot de kern komt, wat bijdraagt om doelen en resultaten gemakkelijker te behalen.

DISC Boulevard en DISC analyses

De DISC gedragsanalyse kan op meerdere fronten van meerwaarde zijn in jouw werk als coach. DISC Boulevard maakt het mogelijk om het rapport in te zetten waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Zo geeft het basic rapport al de nodige inzichten als het gaat om de voorkeursgedragsstijlen. Wil je het uitgebreide rapport en ook teruglezen wat de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de ander zijn, dan zal het Pro rapport je op professionele wijze kunnen helpen als coach.

Als je bekend bent met de DISC methodiek en deze op een laagdrempelige wijze wilt inzetten bij jouw klanten, dan koop je de DISC analyse in bij DISC Boulevard. Geen minimale afname, keuze uit drie varianten en tegen een lage prijs, maar waarbij de kwaliteit gegarandeerd is.