Leverancier van DISC analyses

Kwaliteiten en valkuilen

Kwaliteiten van de DISC-stijlen

Elke DISC-gedragsstijl heeft zo zijn eigen kwaliteiten en daarmee sterke kanten. Hieronder lees je een aantal sterke kanten van elke gedragsstijl.

Dominant | Rood Invloed | Geel Stabiliteit | Groen Conformisme | Blauw
Is resultaatgericht Is optimistisch Is gelijkmatig Wil kwaliteit leveren
Wil vooruitgang Heeft het glas half vol Heeft oog voor anderen Is nauwlettend
Neemt regie Zorgt voor plezier Biedt een luisterend oor Werkt secuur
Geeft niet op Is voorkomend Bewaakt harmonie Heeft oog voor detail
Is doelbewust Wil beïnvloeden Is beheerst Werkt planmatig
Toont lef Is openhartig Gaat voor het team Bewaakt de afspraken
Wil winnen Is motiverend Is een trouwe kracht Is oplettend
Zegt waar het op staat Ziet kansen Heeft echte interesse Is voorbereid
Is een zelfstarter Denkt in mogelijkheden Is geduldig Volgt de normen
Is doortastend Is voorkomend Is de verbinder Doet grondig onderzoek
Is avontuurlijk Is uitbundig Is welwillend Is diplomatiek
Toont ondernemerschap Is energiek Gaat gestaag door Brengt structuur aan
Is zelfverzekerd Komt charmant over Spreekt genuanceerd Handelt weloverwogen
Gaat uitdagingen aan Is spraakzaam Is bescheiden Is consciëntieus
Werkt autonoom Is communicatief Is evenwichtig Spreekt doordacht
Is strijdlustig Is ongedwongen Stelt zich dienstbaar op Onderbouwt

 

Valkuilen van de DISC-stijlen

Elk van de DISC-stijlen heeft niet alleen kwaliteiten, maar ook valkuilen. Zeg maar aandachtspunten, waarvan het helpt als je je ervan bewust bent en er rekening mee houdt in je communicatie of de samenwerking met anderen.

Dominant | Rood Invloed | Geel Stabiliteit | Groen Conformisme | Blauw
Drammerig Chaotisch Bagatelliserend Pietluttig
Arrogant Wollig Koppig Procedureel
Aanvallend Luidruchtig Zich stil verzettend Kil
Tactloos Indiscreet Reactief Ontwijkend
Egocentrisch Rommelig Te toegeeflijk Muggenzifterig
Autoritair Breedsprakig Zich wegcijferend Onbuigzaam
Dictatoriaal Zichzelf promotend Zwijgzaam Principieel
Overmoedig Spraakwaterval Afhankelijk Dwangmatig
Intolerant Onrealistisch Niet stellingnemend Defensief
Snel boos Verwijtend Onderdanig Feitelijk
Wedijverend Niet toegevend Conflictmijdend Afstandelijk
Doel heiligt de middelen Demonstratief Onveranderlijk Zorgelijk
Tunnelblik Opdringerig Passief Pessimistisch
Brutaal Weinig concreet Besluiteloos Onpersoonlijk
Roekeloos Slechte luisteraar Onzelfstandig Te kritisch
Agressief Theatraal Goedpratend Gesloten
Fel Naïef Bemoeial Over-analyserend
Dwingend Ongeremd Hulp opdringend Achterdochtig
Bewijsdrang Rooskleurig Onzichtbaar Rechtlijnig
Overheersend Overdreven Overbetrokken Star
Ongeduldig Overenthousiast Overgevoelig Wantrouwend