Leverancier van DISC analyses

DISC Boulevard voor HR-managers

Als HR-manager of HR-adviseur vervul je doorgaans een veelzijdige functie binnen de organisatie. Als spil in het bedrijf zullen je taken met vaak gericht zijn op het managen van de human resources van de organisatie. Taken zoals recruitment, ontwikkeling van medewerkers, loopbaanbegeleiding en medewerkerstevredenheid. Zitten mensen op hun plek, hoe behouden we talenten en hoe kunnen we teams verder ontwikkelen? Een zeer diverse functie met de nodige uitdagingen. Een van de HR-tools die voor jou als HR-professional van meerwaarde kan zijn binnen je vakgebied is de DISC-analyse.

De mogelijkheden van de DISC-analyse

Wanneer kan een DISC-gedragsanalyse het beste worden ingezet? Naar onze mening zijn daarvoor vele mogelijkheden. Een DISC-analyse brengt op een eenvoudige wijze iemands voorkeursgedrag in kaart. Hierbij wordt zowel het bewuste als onbewuste gedrag inzichtelijk gemaakt. We bespreken hieronder een aantal gebieden waar naar ons idee de DISC-analyse ingezet kan worden en jou kan ondersteunen in je werk.

Recruitment

Bij recruitment gaat het erom dat je nieuw talent aantrekt en voor langere tijd voor de organisatie weet te behouden. Dit houdt dus in dat je een goede inschatting moet maken wat betreft de juiste persoon op de juiste plek. Allereerst kan er gestart worden met het samenstellen van een DISC-teamprofiel. Door de teamleden uit het betreffende team een DISC-analyse te laten invullen, krijg je inzicht in de reeds aanwezige DISC-stijlen. Daarnaast kan je zien wat er ontbreekt in het team. Hierop kun je je selectie afstemmen. Kies je voor iemand die het team aanvult of juist iemand die dezelfde gedragsstijlen heeft als de rest van het team? Aan de hand daarvan kan je de zoekcriteria bepalen.

Laat de kandidaat zelf een DISC-analyse invullen. Op deze manier kun je direct zien wat de desbetreffende kandidaat toevoegt aan het team. Daarnaast krijg je een indruk hoe deze persoon zal omgaan met klanten en collega’s. Hoewel een bepaalde gedragsstijl niet beter of slechter is dan een andere, kan het wel zo zijn dat bepaald gedrag wenselijker is in een functie. Met de DISC analyse en het functieprofiel kan je een inschatting maken of het gedrag wat verwacht wordt past bij het voorkeursgedrag van de kandidaat. Wanneer dit namelijk niet zo is kan dat leiden tot een energielek en demotivatie.

Loopbaanbegeleiding en ontwikkeling

Vaak is loopbaanbegeleiding een belangrijk onderdeel binnen de functie van een HR-manager. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich blijven ontwikkelen en de juiste carrièrestappen maken? En op welke wijze kan een DISC-analyse daarbij helpen? Zoals eerder gezegd geeft DISC inzicht in het bewuste en onbewuste gedrag. Als beide stijlen ongeveer gelijk aan elkaar zijn, dan kost het bewuste gedrag de persoon geen extra energie. Je kan je ook de vraag stellen in hoeverre iemand in dat geval nog genoeg uitgedaagd wordt. Wanneer er juist een groot verschil zit tussen het bewuste en onbewuste gedrag, is het interessant om te onderzoeken of dit niet teveel stress oplevert. Op deze wijze kan je met de DISC-analyse gericht het gesprek aangaan om te kijken waar iemand staat, wat bij iemand past en op welke punten iemand geholpen kan worden.

Wendbaar houden van de organisatie

Organisaties zijn continu in beweging. De wereld maar ook de (directe) omgeving verandert. Dit vraagt een bepaalde wendbaarheid als organisatie. Om relevant te blijven als bedrijf is het belangrijk om je steeds aan te blijven passen. Het aanpassen aan deze veranderingen vergt ook iets van medewerkers. Hier ligt dan ook vaak een taak voor de HR-manager om medewerkers te faciliteren. Daar komt bij dat de ene persoon zich makkelijker aanpast aan veranderingen dan de ander. Het inzetten van de DISC-analyse kan je als HR-manager inzicht geven in het voorkeursgedrag van een persoon en in de wijze waarop iemand zal reageren op veranderingen. Ook kan de DISC-analyse inzicht geven in de wijze van aansturing en begeleiding die het beste aansluit bij de betreffende voorkeursgedragsstijlen van deze medewerker en die dus relevant is voor de manager van dit team. De DISC-analyse kan je als HR-manager op deze wijze dus behulpzaam zijn als tool bij het omgaan met organisatieveranderingen door medewerkers.

DISC Boulevard en DISC-analyses

Dit is slechts een kleine opsomming van de mogelijkheden van de DISC-analyse binnen jouw werk als HR-manager. Uiteraard komt er veel meer bij deze functie kijken en zal de DISC-analyse niet met kant en klare antwoorden komen. Maar het helpt wel om op een efficiënte wijze inzicht te krijgen in de gedragsstijlen van je mensen. Hierdoor kan je gerichter het gesprek aangaan en boek je sneller vooruitgang. Naast dat het jou als HR-manager kan ondersteunen, zorgt het bij de ander vaak ook voor inzicht en bewustwording. Op die manier kan je bijvoorbeeld gezamenlijk kijken in hoeverre een functie bij iemand past, welke ontwikkelpunten er waar iemand energie van krijgt.Met als uiteindelijk doel om de juiste persoon op de juiste plek te hebben.

Wil je aan de slag met de DISC-analyse en ben je al elders gecertificeerd? Dan kan je voor een voordelig tarief de DISC-analyses bij DISC Boulevard inkopen. Wij gaan ervan uit dat je weet hoe je de analyses moet inzetten, vandaar dat wij de prijzen laag kunnen houden. Wij hebben drie varianten; van basic tot pro. Dit maakt het mogelijk om zelf het rapport te kiezen wat voor jou op dat moment het beste past.