Leverancier van DISC analyses

DISC: wat geeft en wat kost energie

Elke DISC-stijl heeft bepaalde gedragskenmerken. Hieronder lees je per gedragsstijl wat iemand energie geeft maar ook wat iemand energie kost. Als de situatie erom vraagt kan je ook gedrag laten zien wat wellicht verder van je af staat. Als je echter langdurig ander gedrag moet laten zien dan waar je voorkeuren liggen, kan dat op termijn voor demotivatie en stress zorgen.

Dominant gedrag

Wat geeft energie Wat kost energie
Uitgedaagd worden Een voorspelbare omgeving
Ambitieuze plannen maken De veilige weg kiezen
Problemen oplossen Geen besluiten durven nemen
Doelen realiseren Laag tempo
Leiderschap tonen In de slachtofferrol kruipen
Actie ondernemen Afwachten, passiviteit
Deadlines behalen Tijdslimieten die overschreden worden
De kar trekken Anderen moeten volgen

 

Invloed gedrag

Wat geeft energie Wat kost energie
Positiviteit Klagen
Een optimistisch houding Overal beren op de weg zien
Samen met anderen optrekken Solistisch moeten werken, Alleen zijn
Humor en onbezorgdheid Zwaar op de hand zijn
Spontaniteit en luchtigheid Berekenend, gereserveerdheid
Afwisseling en variatie Routine
Inspireren Ontmoediging
Waardering en complimenten Afwijzing

 

Stabiliteit gedrag

Wat geeft energie Wat kost energie
Harmonie Spanning en conflicten
Voorspelbaarheid Verrassingen, ongeplande acties
Routine, vaste methoden Adhoc werken
Bekenden Vreemden, nieuwe mensen
Stabiele omgeving Hectiek, elke dag anders
Vastigheid Onzekerheid
Tijd om aan dingen te wennen Snelle veranderingen
Vriendelijke, kalme benadering Felheid, assertiviteit

 

Conformisme gedrag

Wat geeft energie Wat kost energie
Kwaliteit, detailgerichtheid Fouten, slordigheid
Structuur, overzicht Chaos, rommeligheid
Richtlijnen volgen Risico’s nemen
Formele omgeving Spontane en vrijblijvende setting
Tijd om te analyseren Onder druk moeten beslissen
Objectiviteit Meningen, aannames
Goede voorbereiding Adviseren zonder gedegen onderzoek
Gedegenheid Impulsiviteit