Leverancier van DISC analyses

Welke vraag stelt elk DISC-type?

Communicatie bestaat uit verbale en non-verbale communicatie. Wat zorgt ervoor dat je met de ene een heel vloeiend gesprek hebt en dat het bij de ander hard werken is? Dit komt vaak door overeenkomsten of juist verschillen in de gedragsstijlen. Twee personen met dezelfde gedragsstijl sluiten over het algemeen beter bij elkaar aan dan personen […]

Verborgen vraag en angst van elke DISC-stijl

Elk van de DISC-stijlen heeft zo zijn of haar eigen verborgen vraag. Een gedachte die vaak niet wordt uitgesproken, maar die iemand met deze gedragsstijl wel degelijk bezighoudt.. Gedragsstijl Verborgen vraag Rood Ben je wel net zo sterk als ik? Geel Vind je me wel aardig? Groen Kan ik je wel vertrouwen? Blauw Denk je […]

Samenwerken met de DISC-stijlen

In veel teams die wij tegenkomen is er ruimte voor verbetering van de onderlinge samenwerking. Hoe kun je de samenwerking met elk van de verschillende DISC-stijlen verbeteren? Hieronder tref je een aantal tips voor samenwerking met elk van de verschillende DISC-stijlen. Samenwerken met rood gedrag (Dominant) Wees concreet en duidelijk wat iets oplevert, praat er […]

DISC en persoonlijk leiderschap

Het is vaak makkelijker om leiding te geven aan een team dan om jezelf aan te sturen. Persoonlijk leiderschap gaat over leiding geven aan jezelf. Dat dit niet altijd even eenvoudig is, moge duidelijk zijn. Bewust zijn van je eigen gedrag is daarbij het vertrekpunt. Wanneer je je bewust bent van de sterke en minder […]

DISC en leidinggeven

Onderdeel van je functie als manager, teamlead, directeur, teamleider of ander soort  leidinggevende is het richting geven aan de talenten en kwaliteiten van je teamleden. Hoe beter je daartoe als leidinggevende in staat bent, hoe succesvoller je team uiteindelijk zal zijn. Elke leidinggevende doet dit doorgaans op de manier die hem of haar het beste […]

Leidinggeven aan de DISC-stijlen

Elke DISC-stijl heeft zijn eigen voorkeur als het gaat om aangestuurd te worden. Wanneer de gedragsstijl van de leidinggevende aansluit op de gedragsstijl van de ander, zal dit een positief effect hebben op de samenwerking. Effectief aansturen van de rode gedragsstijl: Kijk samen naar de doelstellingen en ambities voor de lange termijn Geef kaders en […]

Kwaliteiten en valkuilen

Kwaliteiten van de DISC-stijlen Elke DISC-gedragsstijl heeft zo zijn eigen kwaliteiten en daarmee sterke kanten. Hieronder lees je een aantal sterke kanten van elke gedragsstijl. Dominant | Rood Invloed | Geel Stabiliteit | Groen Conformisme | Blauw Is resultaatgericht Is optimistisch Is gelijkmatig Wil kwaliteit leveren Wil vooruitgang Heeft het glas half vol Heeft oog […]

Hoe kun je DISC herkennen?

De sleutel voor een effectieve communicatie zit in het herkennen van de gedragsstijl van de ander  zodat je daar je eigen gedragsstijl op af kan stemmen. Iedereen heeft een combinatie van de vier verschillende gedragsstijlen maar vaak zie je dat bij iemand één of twee gedragstijl(en) die het sterkst aanwezig zijn. Door inzicht te hebben […]

DISC: wat geeft en wat kost energie

Elke DISC-stijl heeft bepaalde gedragskenmerken. Hieronder lees je per gedragsstijl wat iemand energie geeft maar ook wat iemand energie kost. Als de situatie erom vraagt kan je ook gedrag laten zien wat wellicht verder van je af staat. Als je echter langdurig ander gedrag moet laten zien dan waar je voorkeuren liggen, kan dat op […]